Một số bài tập về đường tròn và hình vuông

Giải một số bài toán hình học liên quan đến vấn đề quan hệ giữa đường tròn và hình vuông.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài 1:

Cho hình vuông ABCD. Đường kính CD và đường tròn tâm A, bán kính AD cắt nhau tại  M (M không trùng với D). Chứng minh rằng đường thẳng DM đi qua trung điểm  cạnh BC

Hướng dẫn của gia sư toán:

DM là dây chung của hai đường tròn =>  AO vuông góc DI

=> OAD = CDI  ;  AD = CD  => tam giác ADO = tam giác DCI    =>  IC = OD = ½ BC

Bài 2:

Cho hình vuông ABCD nội tiếp trong đường tròn tâm O, bán kính R. M là một điểm bất kỳ trên đường tròn .

a/Chứng minh   MA4 + MB4  + MC4 + MD4  = 24R4

b/  Chứng minh    MA . MB . MC . MD  <  6R

Hướng dẫn

a/   MA4 + MC4  = ( MA2 + MC2 ) – 2MA2 .MC2  = AC4 – 2MH2 .AC2  = 16R4 – 8R2.MH2

Chứng minh tương tự  ta có :   MB4 + MD4  =  16R4 – 8R2.MK2

=>  MA4 + MB4  + MC4 + MD4  = 32R4 – 8R2 ( MH2 + MK)  = 32R– 8R2.R2

Có thể bạn quan tâm:  Những bài Toán khó lớp 5 có đáp án

= 24R4

Để lại Lời nhắn

bukatsudou dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman